sestavaPOGODBE.si
Sestava pogodbe po vaši meri
Predlog pogodbe v 4. korakih

1. KORAK

Pokličite na 031 70 90 30 ali izpolnite povpraševanje za sestavo predloga pogodbe.

2. KORAK

Ocenimo obseg dela in stroške sestave predloga pogodbe..

3. KORAK

Z vami se dogovorimo in v skladu s tem sestavimo predlog pogodbe.

4. KORAK

Prejmete sestavljen predlog pogodbe v elektronski in fizični obliki.
= do predloga pogodbe že samo v 3 dneh!.

PRODAJNA POGODBA:
Prodajna pogodba za premičnine
Pogodba o prodaji nepremičnine / zemljiškoknjižna dovolila
Pogodba o prodaji na obroke
Prodajna pogodba z navadnim pridržkom lastninske pravice
Pogodba o prodaji s pridržkom boljšega kupca
Predpogodba za prodajo prem./neprem.
Prodajno naročilo
Pogodba o odsvojitvi poslovnega deleža v d.o.o.
Pogodba o dolgoročni dobavi
Pogodba o prodaji rabljene premične stvari (delovne, prog. opreme)
Pogodba o financiranem kupu
Prodajna pogodba po vzorcu ali modelu
Pogodba o odkupu na poizkušnjo
Pogodba o odstopu terjatve (cesija)
Pogodba z dogovorom o predkupni pravici pri nepremičnini/premičnini
Odkupna pravica
Prodajna pogodba v korist tretjega
Prodajna pogodba s specifikacijo
Akreditivna prodaja
Pogodba o prodaji rabljenega avtomobila
Povratna prodaja
Prodajna pogodba s klavzulo o odstopu
Prodajna pogodba s podaljšanim pridržkom lastninske pravice
Prodaja nepremičnine, ki v času sklepanja pogodbe še ne obstaja
Mednarodna kupoprodajna pogodba
Vzorec mednarodne kupoprodajne pogodbe

MENJALNA POGODBA:
Menjalna pogodba za premičnine
Menjalna pogodba za nepremičnine/nepremičnine

DARILNA POGODBA:
Darilna pogodba za premičnine/nepremičnine
Darilna pogodba z bremenom za premičnine
Darilna pogodba iz hvaležnosti za premičnine
Mešana darilna pogodba za premičnine
Darilna pogodba za primer smrti
Pogodba o preužitku

IZVRŠBA:
Izvršba na podlagi izvršilnega naslova
Izvršba na izterjavo denarne terjatve
Izvršba na izterjavo nedenarne terjatve
Izvršba na podlagi verodostojne listine – elektronska izvršba

POKLIČITE ZDAJ

T: 031 70 90 30
E: info@pravnapisarna.si
KONTAKTNI OBRAZEC

INFO

sestavaPOGODBE.si
Pravna pisarna, d.o.o.
Špelina ulica 1, 2000 Maribor
Pokličite 24 ur na dan
7 dni v tednu
DOSEGLJIVI PO VSEJ SLOVENIJI!
ŽELITE PREDLOG POGODBE V 3. DNEH?

POZOR! Notarski zapis ≠ notarska overitev podpisa!
Obrazložitev: Pri notarskem zapisu gre za poseben postopek, ki ga opravi notar, pri notarski overitvi podpisa pa le za potrditev istovetnosti podpisnika.

Notarski zapis se zahteva pri:

Več
Sestavapogodbe.si - Pravna pisarna d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor - tel. 031 70 90 30 - e-pošta. info@pravnapisarna.si
splošni pogoji - pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov